Erste MobilePay

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az alábbi fogalmakon a következőket értjük:

Adatkezelő: az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank).(Székhelye:1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; Cégjegyzékszáma: 01-10-041054; Adószáma: 10197879 - 4 – 44)

Adatfeldolgozó: Cellum Global Innovációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Cellum).(Székhelye: 8600 Siófok, Új Piac tér 8.; Cégjegyzékszáma:14-10-300278; Adószáma: 23471625-2-14) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 13/A.§ szerinti kiszervezési szerződés alapján.

Ügyfél: Bankkal bankkártya szerződést kötött természetes személy Ügyfél.

Szolgáltatás:a Bankkal kötött bankkártya szerződés általános szerződési feltételeit szabályozó ÁSZF vonatkozó részében meghatározásra került mobiltelefon felhasználásával az Erste MobilePay alkalmazáson keresztül végrehajtható pénzügyi tranzakciók.

Alkalmazás: az Erste MobilePay Szolgáltatás igénybevételére a Bank által a Cellum közreműködésével biztosított applikáció.

Közreműködő: az egyes szolgáltatások lebonyolításában, illetve teljesítésében közreműködők harmadik szolgáltatók, mint CARDNET KÁRTYARENDSZEREK ÉS –SZOLGÁLTATÁSOK Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cardnet), az Ügyfél mobilszolgáltatója, a számlát (sárga vagy fehér csekk) kiállító szolgáltató.

Az Ügyfél az Alkalmazás telepítésével, illetve a Szolgáltatás igénybevételével, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Bank és a Cellum között, illetve az egyes szolgáltatásokban Közreműködők harmadik szolgáltatók felé, az alább meghatározott adatai átadásra kerüljenek a Szolgáltatás nyújtása és az Alkalmazáson keresztül kezdeményezett tranzakciók végrehajthatóságának biztosítása érdekében. Az átadásra kerülő adatok kizárólag ezen célokra használhatók fel.

Esetileg az alkalmazásban reklámok is megjelenhetnek, ún. nem személyre szabott tartalmú mobil-bannerek formájában. Ehhez az Ügyfél adatai nem kerülnek felhasználásra, az ilyen reklám személyes adatok kezelésével nem jár, minden felhasználó ugyanolyan tartalmú üzenettel találkozik, ha az alkalmazást használja. Ezen kívül esetileg az is előfordulhat, hogy az alkalmazást használó Ügyfél, amennyiben ehhez a Bankkal megkötött bank-, illetve hitelkártya szerződésben kifejezetten hozzájárult, úgy ezen telefonszámra reklám célú SMS/MMS üzenetet is kap. Az Ügyfél jogaira ezen típusú reklámokra vonatkozóan a Bank Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

A Szolgáltatás kizárólag az Ügyfél által megadott és a valóságnak megfelelő adatokkal működőképes. Minden téves, vagy hibás adatbevitelből eredő esetleges kárért a Bank kizárja a felelősségét, azokért az Ügyfél köteles helytállni.

A kezelt, illetve továbbított adatkörök, szolgáltatásonként:

 1. Az Alkalmazás telepítéséhez, illetve a bankkártya regisztrációjához felhasznált adatok:
  • az Ügyfél mobiltelefonszáma és telefonjának eszközazonosítója;
  • az Ügyfél bankkártyájának száma, biztonsági kódja (CVC kód), lejárati időpontja;
  • az Ügyfél/bankkártya tulajdonos neve (ahogyan bankkártyáján megjelenítésre kerül).
  Az Alkalmazás telepítésekor a regisztráció indulásakor az Alkalmazás felől regisztráló SMS és egy szinkron üzenet érkezik a Cellum RMP rendszeréhez, mely tartalmazza a telefonszámot (ahonnan az SMS indult), az alkalmazás azonosítót és az eszközazonosítót. Ezen adatok a Cellum háttérrendszerének adatbázisában tárolódnak.A bankkártya regisztrációja és aktiválása során az Ügyfél által megadott bankkártya adatai kerülnek a mobileszközről továbbításra a Cellum részére. A Cellum ezután a bankkártya, illetve annak adattartalmának valódiságának ellenőrzése érdekében a Bankhoz továbbítja a bankkártya adatait, saját rendszereiben a továbbiakban a bankkártya számát anonim módon kezeli, a bankkártya tulajdonosának nevével, telefonszámával, alkalmazás azonosítójával. A Bank rendszereiben egyúttal szintén rögzítésre kerül, hogy az Ügyfél mobil-fizetési alkalmazást regisztrált.
 2. Parkolással, illetve autópálya-matrica vásárlással összefüggésben kezelt, illetve továbbított adatok:
  • az Ügyfél mobiltelefonszáma és az alkalmazás azonosítója;
  • az érintett gépjármű rendszáma;
  • az Ügyfél által megadott számlázási adatok (a számlaviselő neve, címe, adóazonosítója, email címe).
  Parkoláskor, illetve autópálya-matrica vásárláskor az Alkalmazás felől ezen adatok jutnak el a Cellum rendszereibe, ahol tárolódnak, és ahonnan egyrészről a Cardnet felé továbbításra kerül a telefonszám, a rendszám, valamint a számlázási adatok, másrészről a Bank felé továbbításra kerül a bankkártya szám, a bankkártya lejárati dátuma, és a rendszám. A Bank rendszereiben ezen adatok rögzítődnek és az Cardnet-től ilyen adattartalommal kapott elszámolási üzenet alapján teljesíti a bankkártya terhelést.

  Sem a Bank, sem a Cellum az applikáció használata során semmilyen módon nem gyűjt, nem kezel és nem is továbbít az Ügyfél mobiltelefonjának helyzetére, mozgására vonatkozó geolokációs adatokat. Parkoláskor, amennyiben ezt az ügyfél engedélyezi telefonján, úgy a GPS adatok alapján kizárólag a parkolási zóna kódja jelenik meg a telefonon automatikusan (annak manuális bevitele helyett), és ekkor is csak a zónakód kerül rögzítésre és továbbításra a Cardnet felé, a GPS adatok nem, azok törlődnek az alkalmazásból.
 3. A mobiltelefon számlaegyenlegének feltöltésével összefüggésben kezelt, illetve továbbított adatok:
  • az Ügyfél mobiltelefonszáma és az alkalmazás azonosítója;
  • a feltöltendő telefonszám.
  Mobiltelefon számlaegyenlegének feltöltésekor a Cellum felé a fenti adatok kerülnek elküldésre az Alkalmazás felől. Tárolásuk után a bankkártya szám, a bankkártya lejárati dátuma és a feltöltendő telefonszám továbbításra kerül a Bank felé, míg az az Ügyfél mobiltelefonszáma és a feltöltendő telefonszám továbbításra kerül a feltöltendő telefonszám szerinti szolgáltatóhoz. Az ezen szolgáltatótól kapott elszámolási üzenet alapján teljesíti a Bank a bankkártya terhelést.
 4. Pénzküldéssel összefüggésben kezelt,illetve továbbított adatok:
  • az Ügyfél mobiltelefonszáma és az alkalmazás azonosítója;
  • az Ügyfél által megnevezett pénzt kapó telefonszáma, bankszámlaszáma és ezen számla tulajdonosának neve.
  A pénzküldés során a készülékről a pénzt kapó Ügyfél száma továbbítódik a Cellumhoz, majd a fizetés részleteit tartalmazó internetes alkalmazásból pénzt kapó Ügyfél bankszámlaszáma és ezen számla tulajdonosának neve is. Ezen adatok ezután továbbítódnak és rögzítődnek a Bank rendszereibe a pénzküldést kezdeményező Ügyfél bankkártya számával és a bankkártya lejárati dátumával együtt, majd a tranzakció végrehajtásra kerül.

Sem a Bank, sem a Cellum az applikáció használata során semmilyen módon nem gyűjt, nem kezel és nem is továbbít az Ügyfél mobiltelefonjának helyzetére, mozgására vonatkozó geolokációs adatokat.

A Bank és a Cellum között, illetve az egyes szolgáltatásokban közreműködő harmadik szolgáltatók felé az adattovábbításokra minden esetben hiteles és biztonságos módon kerül sor. 

Adott tranzakció során a rendszer komponensei nem tárolnak semmilyen adatot, azokat a tranzakció lezárása után, a Cellum rendszerei tárolják. Ezen adatokhoz a Bank operátorai, rendszeradminisztrátorai, valamint az esetleges panaszok kezelésében közreműködő ügyintézői, illetve a Cellum üzemeltetési szakértői férhetnek hozzá, de kizárólag feladataik ellátásának mértékéig.

A Szolgáltatással összefüggő adatkezelések az Ügyfél kifejezett hozzájárulásán alapulnak, melyet az Ügyfél az Alkalmazás telepítésével, illetve a Szolgáltatás igénybevételével és a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával ad meg. Ezen hozzájárulás bármikor visszavonható, az Alkalmazás törölhető, ám az addig végrehajtott tranzakciókkal összefüggő adatok a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint az Ügyféllel fennálló bankszámla szerződés megszűnését követő 5, illetve 8 évig megőrzésre kerülnek.

Az Ügyfél a Szolgáltatás esetleges hibájával a Bank alábbi elérhetőségein keresztül tehet panaszt, kérhet segítséget:

 • a TeleBank telefonszámán: +36 40 222 222; külföldről hívható telefonszám: +36 1 298 0222
 • a 06 1 236 2320-as faxszámon
 • az erste@erstebank.hu email címre küldött elektronikus levél útján
 • postai úton írásbeli bejelentéssel a 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. címen, vagy az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Budapest 1933 postacímen
 • ügyfélfogadási időben a Bank bármely fiókjában személyesen (a fiókok listája a Bank honlapján megtalálható).

Az adatkezelési tevékenységekkel összefüggő további részletes szabályokat, illetve az Ügyfelet megillető jogokat a Bank Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, mely a Bank honlapján az alábbi linken megismerhető: https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Bank az Ügyfelet külön nem azonosítja, továbbá bármely, a Banknál kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, kizárólag az Ügyfél által megadásra kerülő, illetve a Bank és a Cellum rendszereiben rögzített adatok egyezőségét vizsgálja.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a Bank, a Szolgáltatás lebonyolítása és a Szolgáltatás optimalizálása céljából, az Ügyfél és a tranzakciók adatait anonim módon, statisztikai céllal, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokra tekintettel felhasználja. E körben a Bank adatokat gyűjthet:

 • a Szolgáltatás használati statisztikáival kapcsolatban (például, hogyhányszor használta a szolgáltatást, hányszor volt sikertelen a használat – amennyiben ez előfordult, milyen szolgáltatásokat milyen gyakran és értékben használ, stb.);
 • az Alkalmazást futtató mobiltelefon operációs rendszerének verziójával és nyelvi beállításaival kapcsolatban;
 • az igénybevétel helyére vonatkozóan;

Ezen adatok gyűjtésének célja kizárólag a minél jobb minőségű szolgáltatás biztosítása.